Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn de Algemene Voorwaarden voor Financiële Dienstverleners van toepassing.
Klik hier voor de voorwaarden.

Adviseurs en bemiddelaars in financiële producten dienen voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst inzake een financieel product, de consument over een aantal zaken te informeren. Hiervoor is het Dienstverleningsdocument opgesteld. Hierin wordt duidelijk omschreven wie wij zijn, hoe u ons kunt bereiken, welke diensten wij verlenen en welke vergoeding wij voor onze dienstverlening  rekenen of van een (verzekerings)maatschappij/bank ontvangen.
Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken