Checklist Belasting Aangifte 2017

 
Geachte cliënt(en),
 
Ook dit jaar bieden wij weer de mogelijkheid tot het verzorgen van uw belastingaangifte. Zoals u wellicht gewend bent besteden wij dit weer uit aan ons bekende accountant, Ruud Kroese uit Amstelveen. Let op; omdat er vorig jaar wat verwarring is ontstaan over deze mogelijkheid willen wij benadrukken dat u niet verplicht bent om dit te doen maar dit is een extra service die wij onze klanten kunnen aanbieden.
 
Indien u hier gebruik van wenst te maken is de routing als volgt:
In de bijlage treft u de checklist 2017 in PDF aan. Deze dient u nauwkeurig door te lopen en waar nodig is aan te vullen.

Graag ontvangen wij dit document ingevuld met de daar bijbehorende stukken per email retour. Indien dit niet mogelijk is, dan graag kopie stukken afgeven bij ons op kantoor aan de Keesomstraat 6E in Alkmaar. Wij nemen geen originele stukken aan. ( Wij ontvangen geen jaaropgaven van geldverstrekkers. Deze worden alleen naar u verzonden.)
 
DigiD-wachtwoord:
De aangifte kan alleen elektronisch door ons worden ingestuurd. Hier voor hebben wij uw DigiD code en wachtwoord nodig. Wij garanderen de vertrouwelijke behandeling van uw DigiD gegevens. De mogelijkheid bestaat echter ook om via www.digid.nl een machtigingscode aan te vragen en die aan ons te verstrekken. Checkt u deze alvorens het doorgeven, zo loopt uw aangifte geen vertraging op. Graag duidelijk leesbaar (bij voorkeur getypt) op te geven. 
 
Planning:
Indien u gebruik wilt maken van ons voorstel, dan dient u uiterlijk 1 april a.s. alle stukken te hebben aangeleverd. Alleen dan kunnen wij de aangiftes voor 1 mei a.s. naar de belastingdienst zenden. Levert u de gegevens later aan dan 1 april kunnen wij niet garanderen dat deze voor 1 mei wordt ingezonden naar de Belastingdienst.
 
Kosten:
De kosten voor de aangifte 2017 bedragen zoals voorgaande jaren weer € 90,--. Graag bij vooruitbetaling te voldoen. Dit geldt voor een alleenstaande of voor fiscaal partners. Bij gescheiden aangifte geldt het tarief van € 90,-- per persoon.

De vergoeding kunt u overmaken op bankrekening NL49INGB0001152371 ten name van Finenzo Alkmaar onder vermelding van “uw naam – IB 2017”. Of u betaalt contant bij het inleveren van uw stukken bij ons op kantoor. Wij verwerken de aangifte pas als wij de betaling binnen hebben. Nogmaals, omdat wij gewoonlijk geen kasfunctie hebben, verzoeken wij u indien mogelijk per bank te betalen en anders zoveel mogelijk gepast te betalen.
 
Ook voor ondernemers kunnen wij de aangifte verzorgen. Hier voor zal er in overleg met Dhr. Kroese een aparte prijsafspraak gemaakt worden.
 
Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Finenzo Alkmaar

checklist 2017 in PDF

Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken