Checklist Belasting Aangifte 2015

Alkmaar, 10 februari 2016
 
Geachte cliënt(en),
 
Ook dit jaar worden de belastingaangiften 2015 weer uitbesteed aan het ons bekende accountantskantoor, Ruud Kroese uit Amstelveen, waardoor uw aangifte weer professioneel wordt afgewikkeld.
 
Routing:
In de bijlage PDF treft u de checklist 2015 aan. Deze dient u nauwkeurig door te lopen en waarnodig in te vullen en samen de stukken te retourneren.
 
Zoals ook in voorgaande jaren zullen de aangiften door ons worden verzameld.
Gelieve alle stukken per mail aan te leveren. Indien dit niet mogelijk is, dan graag kopie stukken afgeven op kantoor. Wij nemen geen originele stukken aan.
 
Voorts dient u met ons kantoor af te rekenen. De aangiften worden pas verstuurd nadat wij de betaling binnen hebben. Indien u contant wenst te betalen, ontvangen wij dat graag gepast aangezien wij geen kasfunctie hebben.
 
DigiD-wachtwoord:
De aangifte kan alleen electronisch door ons worden ingestuurd met uw DigiD-wachtwoord. Vraagt u deze op tijd aan. Wij verzoeken u vooraf de werking van uw Digid te controleren en duidelijk leesbaar (bij voorkeur getypt) op te geven. Indien dit niet juist wordt aangeleverd kan de verwerking vertraging oplopen. Wij garanderen de vertrouwelijke behandeling van uw DigiD; de mogelijkheid bestaat echter ook om via www.digid.nl een machtigingscode aan te vragen en die aan ons te verstrekken.
 
Planning:
Indien u gebruik wilt maken van ons voorstel, dan dient u uiterlijk 1 april a.s. alle stukken te hebben aangeleverd. Alleen dan kunnen wij de aangiftes voor 1 mei a.s. naar de belastingdienst zenden.
 
Kosten:
De kosten voor de aangifte 2015 bedragen € 90,-- bij vooruitbetaling te voldoen. Dit geldt voor een alleenstaande of voor fiscaal partners. Bij gescheiden aangifte geldt het tarief van € 90,-- per persoon.
 
De vergoeding kunt u overmaken op bankrekening NL49INGB0001152371 ten name van Finenzo Alkmaar onder vermelding van “uw naam – IB 2015”. Of u betaalt contant bij het inleveren van uw stukken bij ons op kantoor. Nogmaals, omdat wij gewoonlijk geen kasfunctie hebben, verzoeken wij u indien mogelijk per bank te betalen en anders zoveel mogelijk gepast te betalen.

Klik hier om de Checklist Belasting Aangifte 2015 te openen.
 
Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag.
 
Met vriendelijke groet,
 
Team Finenzo Alkmaar
 
Laat 58 | 1811 EK Alkmaar T (072) 5153020
E alkmaar@finenzo.nl | www.FinenzoAlkmaar.nl

Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken