Uw baan verliezen en dan?

Niemand maakt het graag mee, maar in economisch mindere tijden worden wij er toch vaker mee geconfronteerd: ontslag.

Je baan verliezen is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen heeft dit emotionele en sociale gevolgen. Ook financieel wordt u vaak getroffen. Gelukkig kunnen wij in Nederland terugvallen op een basisvoorziening (ww-uitkering) waarmee u de eerste maanden kunt opvangen, maar is dit voldoende? Daarom is het belangrijk dat u vooruit kijkt en voorbereid bent op een inkomensterugval.

Een spaarpotje
Het is prettig om een financiële buffer aan te leggen om uw inkomen aan te vullen op het moment dat u even zonder werk zit. Bereken vooraf hoeveel u denkt nodig hebben. Houd daarbij ook rekening met ‘onverwachte’ uitgaven zoals een nieuwe wasmachine. Het Nibud heeft een handige Bufferberekenaar ontwikkeld, waarbij u een advies krijgt over de hoogte van uw financiële buffer. Voor meer informatie kijk op www.nibud.nl.

Woonlastenbeschermer
Heeft u een eigen woning, dan is het mogelijk om een speciale “woonlastenverzekering” af te sluiten. Hiermee verzekert u zich tegen een tijdelijke inkomensterugval door bijvoorbeeld werkloosheid. Deze verzekering kunt u alleen sluiten zolang er nog geen sprake is van een (dreigend) ontslag. Raakt u werkloos, dan is het raadzaam om direct uw verzekeraar hierover in te lichten. Een schademeldingsformulier kunt u krijgen bij uw Finenzo adviseur.

Uw nieuwe inkomen
Op het moment dat u uw baan verliest, doet u er goed aan om zo snel mogelijk uw financiën op een rij te zetten. Belangrijk is dat u dan op korte termijn weet hoe uw nieuwe inkomen er uit gaat zien en voor hoelang. De duur van uw WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. Wellicht dat u gebruik kunt maken van een sociaal plan of een afvloeiingsregeling van uw werkgever, waardoor u nog een aanvulling ontvangt op uw uitkering.

Als uw inkomenspositie wijzigt, kan het zijn dat u wellicht in aanmerking komt voor toeslagen (zoals huur- zorg of kindertoeslag) van de Belastingdienst. Daarnaast bieden ook verschillende gemeenten inkomensondersteunende regelingen. Op www.toeslagen.nl of www.berekenuwrecht.nl kunt u controleren of u voor een toeslag in aanmerking komt.

Minder inkomen betekent minder uitgaven …
Het lijkt heel logisch, dat je uitgavenpatroon bijgesteld moet worden als het inkomen daalt. Voor veel mensen is dit echter behoorlijk lastig! Een goede voorbereiding kan voorkomen dat u financieel in de problemen raakt. Het Persoonlijk Budgetadvies van het Nibud is hierbij een handig hulpmiddel. Hoe meer grip u heeft op uw financiën, hoe beter u kunt inspelen op veranderingen in de toekomst.

Betalingsproblemen
Als uw inkomensterugval van tijdelijke aard is, kunt u uw hypotheekverstrekker of verzekeraar vragen om een “premie- of rentevakantie”. Dit betekent dat u de betaling van uw verzekeringspremie of hypotheekrente voor een bepaalde periode kunt opschorten. Informeer hiernaar bij uw Finenzo adviseur. Is dit niet mogelijk, dan is het wel belangrijk dat u tijdig contact opneemt, om zo een oplossing te bespreken. Dit voorkomt dat u (vanwege betalingsachterstanden) wordt aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie en daardoor in de toekomst geen lening of hypotheek meer kunt afsluiten.

Hoe werkt een WW-uitkering?
Als uw werkgever failliet gaat of uw tijdelijke contract wordt niet verlengd, kunt u werkloos raken. In principe komt u dan in aanmerking voor een WW-uitkering. Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering, zijn er bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal arbeidsuren dat u per week verliest en uw arbeidsverleden. Behalve deze voorwaarden zijn er nog talloze uitzonderingen, aanvullingen en beperkingen en heeft u wellicht recht op een aanvulling vanuit een sociaal plan of aflvloeïngsregeling. Het is dan ook verstandig om u tijdens een ontslagprocedure te laten bijstaan door een specialist op het gebied van arbeidsrecht. Heeft u een rechtsbijstandverzekering, dan kunt u in dit soort situaties vaak een beroep doen op uw verzekeraar.

Hoogte van de uitkering
De eerste 2 maanden van uw werkloosheid bedraagt uw WW-uitkering 75 procent van uw dagloon. Dat is meestal het laatstverdiende loon, maar bij verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten kan dat dagloon anders uitkomen. De maanden daarna bedraagt de WW-uitkering 70 procent van het dagloon.

Als u voldoet aan de zogenaamde ‘weken-eis’ (u heeft minimaal één dag per week, gedurende 26 weken van de voorafgaande 36 weken gewerkt), heeft u recht op een basisuitkering van drie maanden. Om in aanmerking te komen voor een vervolguitkering (na de drie maanden basisuitkering) moet u ook voldoen aan de zogenoemde ‘jareneis’ (in 4 van de 5 voorafgaande jaren, heeft u over minimaal 52 dagen loon ontvangen). Hoelang u de uitkering ontvangt is afhankelijk van het aantal jaren dat u heeft gewerkt, maar kan nooit langer zijn dan maximaal drie jaar en twee maanden.

Meer informatie?
UWV - www.uwv.nl
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - www.minszw.nl
KennisRing - www.kennisring.nl

Belasting ontslagvergoeding
Als je na het ontslag een transitievergoeding krijgt, dan moet hier ook belasting over worden betaald. De werkgever is verplicht deze belasting bij het uitkeren van de vergoeding direct in te houden en af te dragen aan de belastingdienst. Gebruik je de transitievergoeding voor scholing of outplacement, dan betaal je er geen belasting over. Je krijgt het bedrag dan bruto uitgekeerd. Als je de vergoeding voor persoonlijke doeleinden gebruikt betaal je wel belasting.

Een ontslagvergoeding: wat houdt dat in?
Hoeveel belasting je moet betalen is afhankelijk van je totale belastbare inkomen. Het belasting percentages is afhankelijk van je totale inkomen in dat jaar en kan oplopen tot ruim 50% (hoogste schijf). Het bedrag dat in de vaststellingsovereenkomst wordt genoemd, is dus niet het bedrag dat je uiteindelijk in handen zult krijgen. Hier kun je alvast rekening mee houden in de onderhandelingen met de werkgever.

Middelen van de belasting
De middelingsregeling is bedoeld om mensen met een sterk wisselend inkomen tegemoet te komen. Door het ontvangen van de ontslagvergoeding kan het zijn dat je belastbaar inkomen dat jaar ineens (veel) hoger is dan andere jaren. Hierdoor moet je ook meer belasting betalen. De middelingsregeling biedt de mogelijkheid om het inkomen van drie aangesloten jaren bij elkaar op te tellen, door drie te delen en op basis van dit nieuwe jaarinkomen de belasting te betalen. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de middelingsregeling in aanmerking te komen. Zo geldt het alleen voor inkomen uit box 1. Gaat het middelen alleen over drie aaneengesloten kalenderjaren. Moet je die drie jaren wel belasting hebben betaald in Nederland en moet je op tijd aan de bel trekken (binnen 36 maanden, nadat de aanslagen van de drie jaren die je wil middelen vaststaan).

De uitkering
Als de hoogte van de uitkering bekend is, kunt u voor uzelf bekijken wat voor u de meeste aantrekkelijke manier is om het bedrag uit te late keren:

Benutten van de jaarruimte
Als je een pensioentekort hebt, kun je een netto gedeelte van de ontslagvergoeding gebruiken als inleg voor een lijfrenteverzekering. Deze inleg is in veel gevallen fiscaal aftrekbaar. Pas bij het uitkeren van de lijfrente moet je hierover belasting betalen. Door dit te doen kun je de betaling van de belasting uitstellen. Maar wellicht kan het je ook een fiscaal voordeel opleveren. Als de lijfrente vrijkomt als je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan zijn de tarieven voor de inkomstenbelasting aanzienlijk lager. Of je een beroep kunt doen op het pensioentekort is afhankelijk van jou jaarruimte. Dit is het bedrag dat de werknemer maximaal fiscaal mag aftrekken.

Onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij
Als periodieke aanvulling op uw inkomen kunt u er ook voor kiezen om het beschikbare bedrag door uw werkgever in een lijfrentepolis te storten. Maandelijks wordt er dan een bedrag aan u uitgekeerd. Op dat moment betaalt u over dat deel van uw uitkering loonbelasting. Op gebied van lijfrenteverzekeringen zijn er veel maatschappijen met evenveel verschillende voorwaarden. Laat u daarom goed voorlichten door uw Finenzo-adviseur.

(Tip) Advocaat kosten

Schakel je juridische hulp in bij je ontslag? Probeer dan met je werkgever af te spreken dat hij de rekening voor je advocaat betaalt. De werkgever zal deze kosten dan inhouden op de aangeboden ontslagvergoeding. Toch is dit gunstig voor je, want op deze manier betaal je de vergoeding van je bruto- in plaats van uw nettosalaris. Sinds werkgevers verplicht de werkkostenregeling moeten toepassen, zijn ze helaas minder snel bereid hieraan mee te werken. De werkkostenregeling is sinds 2015 verplicht voor alle werkgevers. 

Kies een vestigingInformatie Vraag stellen Afspraak maken